Houd uw motor draaiend!

De drijvende kracht van de motor is uw distributieriem. De distributieriem is aan slijtage onderhevig en moet daarom preventief en periodiek vervangen worden. Wanneer de distributieriem beschadigt of breekt dan kan flinke schade in de motor ontstaan. Daarom raden wij u aan om de distributieriem, samen met de spanrol en meelooprol (dit dient gelijktijdig te gebeuren), op tijd te vervangen. Meer informatie

Maak eenvoudig
een afspraak
Loop geen risico en maak
direct een afspraak!
Neem contact
met mij op
Staat uw model er niet bij?
Wij helpen u graag!

Nu denkt u wellicht aan de kosten die bij het vervangen van de distributieriem komen kijken. Toch raden wij u aan om dit tijdig en volgens fabrieksvoorschriften te doen. Wanneer de distributieriem namelijk niet tijdig wordt vervangen, kan deze beschadigen of breken. De motor kan hierdoor flinke schade oplopen. Het kan u op de lange termijn dus hogere kosten schelen. En wat belangrijker is: door de distributieriem tijdig te vervangen denkt u aan de veiligheid van uzelf en de inzittenden van uw Hyundai.

Welke service kunt u van ons verwachten?
Het vervangen van een distributieriem vergt secuur werk. Bij Hyundai kunt u ervan op aan dat de monteur uw Hyundai van binnen en buiten kent en daarom efficiënt en precies te werk gaat. Allereerst demonteert de monteur de oude distributieriem. Deze riem zit op een lastig bereikbare plek in de auto. Er moeten eerst veel onderdelen worden gedemonteerd, zoals bijvoorbeeld de multiriemen, krukaspoeli, afhankelijk van het model de aluminium afdekplaat, het luchtfilterhuis en de stofkappen.

Bij het vervangen van de distributieriem worden ook de overige onderdelen die in contact staan met de distributieriem gecontroleerd. De geleiderol en spanrol, waar de riem omheen rolt, worden vervangen. Verder controleert de monteur tijdens het vervangingsproces of de distributieriem de juiste spanning heeft. Als de riemspanning correct is, kunnen alle gedemonteerde delen opnieuw gemonteerd worden. Ter controle of alles goed is aangesloten, draait de monteur de motor handmatig rond.

Het verschilt per Hyundai-model hoeveel uur de totale vervanging van de distributieriem in beslag neemt. De kosten voor het vervangen van de riem verschillen dan ook per model.